OVER MIJ

Ik ben Ingrid van Ampting en momenteel ben ik naast mijn part time baan als financieel medewerkster, bezig om de overstap te maken om mijn passie voor mindfulness te realiseren. Vanuit mijn neventaak als vertrouwenspersoon, waar ik al veel met mensen werk, voelde dit als een kans die ik niet kon laten lopen.

Een aantal jaren geleden heb ik door mijn werk bijna een burn-out gehad. Om hieruit te komen ben ik begonnen met mindfulness. Door bewust te gaan voelen en beleven van wat er in het verleden gebeurde in mijn leven ben ik daaruit gekomen. Mindfulness was de weg naar herstel die nog wel enige tijd heeft geduurd.

Ik wil graag dat mensen die een burn-out hebben of een andere kwaal waarbij veel piekergedrag naar voren komt leren om hiermee om te gaan om zo steviger in het leven te kunnen staan. Hierdoor leer je om je grenzen te verkennen en hier niet overheen te gaan. En te doen wat je belangrijk vindt in je leven.

Vanuit de organisatie die de mindfulness training organiseerde heb ik een bericht ontvangen om deel te mogen nemen aan de opleiding tot ACT-coach. Daarnaast heb ik nog psychosociale basiskennis gestudeerd om mensen door te kunnen sturen die andere, gespecialiseerde hulp nodig hebben.

Mijn medestudenten hebben mij als volgt omschreven: zacht, moedig, dienend, betrouwbaar, bescheiden en stille kracht, doorzetter, onverstoorbaar, eigenheid, loyaal, open blik, zonder oordeel en met eenvoud.

Andere mensen zijn geïnspireerd door mijn doorzettingsvermogen.

Mijn kracht is dat ik kan luisteren zonder oordeel en dat je bij mij mag zijn zoals je bent. Je hoeft je dus niet beter of slechter voor te doen, dan je op dat moment bent. Omdat ik werk vanuit mijn hart, kan ik mij heel goed inleven in problemen die er spelen.